FOTOGRAFERING I STADSHUSET
Vi fotograferar vaktavlösningen, gruppbilder och individuella bilder vid vaktkurerna.
Fotografen Björn Börjeson AB har fotograferat högvakten vid Stockholms slott och Drottningholms slott sedan 1981.

Västernorrlandsgruppen

Livskvadron 1 pluton

Livskvadron 2 pluton

Livskvadron 3 pluton

Livskvadron 4 pluton

Västernorrlandsgruppen

Västernorrlandsgruppen Enskilda bilder

14. MP Kompaniet 1 pluton

14 MP Kompaniet 2 pluton

14. MP Kompaniet 3 pluton