FOTOGRAFERING I STADSHUSET
Vi fotograferar vaktavlösningen, gruppbilder och individuella bilder vid vaktkurerna.
Fotografen Björn Börjeson AB har fotograferat högvakten vid Stockholms slott och Drottningholms slott sedan 1981.

14. MP Kompaniet 4 pluton

Högvakten I19

Hkptflj_09 Slottet

Hkpt_09_enskilda(7/7)

Hkpt_09_enskilda(6/7)

Hkpt_09_enskilda(5/7)

Hkpt_09_enskilda(4/7)

Hkpt_09_enskilda(3/7)

Hkpt_09_enskilda(2/7)

Hkpt_09_enskilda(1/7)