FOTOGRAFERING I STADSHUSET
Vi fotograferar vaktavlösningen, gruppbilder och individuella bilder vid vaktkurerna.
Fotografen Björn Börjeson AB har fotograferat högvakten vid Stockholms slott och Drottningholms slott sedan 1981.

Högvakten K1_4SKV_1Plut

Högvakten K1_4SKV_2Plut

Högvakten K1_4SKV_3Plut

Högvakten K1_4SKV_4Plut

Högvakten K1_livskv_1plut

Högvakten K1_livskv_2plut

Högvakten K1_livskv_3plut